Công ty TNHH Hóa Sinh Úc

Anforli 410SC

Detail product

Thuốc trừ bệnh - Anforli 410SC
Brain: AMIUSATOP 410
Element:

  • Azoxystrobin 400g/l
  • Hexaconazole 10g/l

Net weight: 200ml
Guide

Lem lép hạt, khô vằn (đốm vằn), vàng lá, đạo ôn

Related products