Social Activity

,News,Viet Trung News

[HNKH.2016] Hội Nghị Khách Hàng Nhật Mỹ 2016

Vào ngày 2/10/2016 đến ngày 4/10/2016, Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên Doanh Nhật Mỹ đã tổ chức ngày “HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG & BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG NĂM 2016” cùng với sự...

Vào ngày 2/10/2016 đến ngày 4/10/2016, Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên Doanh Nhật Mỹ đã tổ chức ngày “HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG & BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG NĂM 2016” cùng với sự tham gia của gần 100 đại lý tại các tỉnh khu vực miền Tây.

IMG_3168 IMG_3197

IMG_3175 IMG_3170 IMG_3169 14694923_1134379169975444_1876486713_n 14642949_1134379123308782_1140234402_n 14686228_1134379143308780_206508472_n

IMG_3303

IMG_3304

14686643_1134379126642115_1530910538_nIMG_3214

4258443_origIMG_3295

IMG_3296

 

 

Related news