Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - RICEGOLD 421SC
Brain:SẠCH ĐẠO ÔN
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - REXCIDE 430SC
Brain:REXCIDE 430SC
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - Couple NUMBERONE
Brain:TITANICGOLD 430SC + KMINSTAR 20SL
Element:

Updating ...

Net weight: 2 chai x 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - GOLDONE 420SC
Brain:GOLDONE 420SC
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - FIDASUPER 210EC
Brain:FIDASUPER 210EC
Element:

Updating ...

Net weight: 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - CALISTAR 25WP
Brain:CALISTAR 25WP
Element:

Updating ...

Net weight: 15g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - CALIGOLD 20WP
Brain:CALIGOLD 20WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g, 20g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - CALICYDAN 150EW
Brain:CALICYDAN 150EW
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - BABYLONGOLD 106WP
Brain:BABYLONGOLD 106WP
Element:

  • Streptomycin sulfate 100g/kg
  • Chitosan 6g/kg

Đặc trị:

  • Bệnh do Nấm và Vi khuẩn gây hại
  • Vàng lá chín sớm, lép đen, lép vàng, cháy bìa lá lúa

Net weight: 100g, 35g, 25g
Guide

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng/bình
Lúa Vàng lá chín sớm Pha 35g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.3 – 0.5 kg/ha

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Bạc lá (cháy bìa lá)
Lép đen, lép vàng

Thời gian cách ly: 7 ngày