Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - NATISUPER 760WP
Brain:NATISUPER 760WP
Element:

Updating ...

Net weight: 10g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - KAIDO 50SL
Brain:KAIDO 50SL
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 1000ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD + AMISJAPAN
Brain:VERYGOLD + AMISJAPAN
Element:

Updating ...

Net weight: 2 chai x 200ml/ Hộp
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - VERYGOLD + CALISTAR
Brain:VERYGOLD + CALISTAR
Element:

Updating ..

Net weight: 2 chai x 240ml / Hộp
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - ARIVIT 350SC
Brain:ARIVIT 350SC
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 1000ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - ANFORLI 70SC
Brain:YOMIVIL NHẬT MỸ
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 1000ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - TITANICGOLD 430SC
Brain:BEIM 500 JAPAN
Element:
(Tiếng Việt)

  • Tricyclazole 760g/kg
  • Difenoconazole 10g/kg
  • Carbendazim 10g/kg

Đặc trị:

Đạo ôn lá, than, cổ bông

Net weight: 20g, 100g
Guide
(Tiếng Việt)

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn Pha 20g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.1 – 0.2kg/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Công dụng:

Là thuốc trừ bệnh kết hợp 3 hoạt chất (Tricyclazole, Difenoconazole và Carbendazim) có cơ chế tác động nội hấp mạnh. Đặc trị hiệu quả bệnh đạo ôn trên lúa. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

Thuốc trừ bệnh - (Tiếng Việt) TITANICGOLD 430SC
Brain:BEIM 500 JAPAN
Element:
(Tiếng Việt)

  • Tricyclazole 350g/l
  • Difenoconazole 30g/l
  • Carbendazim 50g/l

Đặc trị:

Đạo ôn, vàng lá, lem lép hạt

Net weight: 100ml, 240ml, 480ml
Guide
(Tiếng Việt)

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn Pha 20ml/bình 25 lít

Xịt 1.5 – 2 bình/công

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện

Hành Vàng lá
Lem lép hạt

Thời gian cách ly: 07 ngày.

Thuốc trừ bệnh - TILOBAMA 430EC
Brain:TILOBAMA 430EC
Element:

Updating ...

Net weight: 100ml, 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - TILJAPANESUPER 305SC
Brain:TILJAPANESUPER 305SC
Element:

Updating ...

Net weight: 100ml, 240ml
Guide

Updating ...