Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - RORAI 103WP
Brain:RORAI 103WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g, 15g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - RORAI 21WP
Brain:SẠCH KHUẨN
Element:

Updating ...

Net weight: 100g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - KMINSTAR 20SL
Brain:KMINSTAR 20SL
Element:

Updating ...

Net weight: 450ml, 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - KAIDO 50SL
Brain:VUA TUYẾN TRÙNG
Element:

Updating ...

Net weight: 480ml, 240ml , 100ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - EIFFELGOLD 811WP
Brain:EIFFELGOLD 811WP
Element:

Updating ...

Net weight: 100g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - EIFFELGOLD 215WP
Brain:BEIM NAKA JAPAN 215
Element:

Updating ...

Net weight: 100g
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - TITANICGOLD 430SC + ELLESTAR 3SL
Brain:BEIM 500 - ELLESTAR
Element:

Updating ...

Net weight: 2 chai x 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - REXCIDE 425SC + ELLESTAR 3SL
Brain:REXCIDE 425SC + ELLESTAR 3SL
Element:
(Tiếng Việt)

REXCIDE 425SC

  • Tricyclazole 380g/l
  • Sulfur 35g/l
  • Prochloraz 10g/l

ELLESTAR 3SL

  • Polyoxin B 3% w/w

Đặc trị:

đạo ôn – vi khuẩn

Net weight: 2 chai x 240ml
Guide
(Tiếng Việt)

 

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng (bình 25 lít)
Lúa Đạo ôn Pha 24ml (Rexcide 425SC) + 24ml (Ellestar 3SL)

Xịt 1.5 – 2 bình/công

Ngừa đạo ôn lá, vàng lá, cháy bìa lá:

Xịt sạu sạ 20 -25 ngày

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Xịt đợt 2: sau đợt 1 từ 7 – 10 ngày

Vàng lá
Cháy bìa lá

Công dụng:

REXCIDE 425SC là thuốc trừ bệnh hỗn hợp 3 hoạt chất Tricyclazole, Sulfur và Prochloraz có tác động nội hấp mạnh. Đặc trị hữu hiệu bệnh Đạo ôn trên lúa. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh và ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa tuyệt đối từ gốc tới ngọn.

ELLESTAR 3SL là thuốc trừ bệnh có nguồn gốc sinh học, có tác động nội hấp mạnh. Đặc trị các đối tượng bệnh do nấm và vi khuẩn.

Thuốc trừ bệnh - GRANDGOLD 420SC + ELLESTAR 3SL
Brain:Sạch đạo ôn – siêu vi khuẩn
Element:

Updating ...

Net weight: 2 chai x 240ml
Guide

Updating ...

Thuốc trừ bệnh - Arivit 55SC
Brain:VUA RỈ SẮT NẤM HỒNG
Element:

Updating ...

Net weight: 1 lít
Guide

Updating ...