Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

Thuốc trừ ốc

Thuốc trừ ốc - (Tiếng Việt) VỊT ĐỎ 705WP
Brain:REDDUCK 705
Element:
(Tiếng Việt)

 • Niclosamide 704g/kg
 • Metaldehyde 1g/kg

Đặc trị: Ốc bươu vàng

Net weight: 70g
Guide
(Tiếng Việt)

 • Pha 50 – 70g/bình 25 lít nước
 • Liều lượng: 0.5 – 0.7 kg/ha
 • Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ha

Thời gian cách ly: không xác định

Công dụng: là thuốc kích thích dẫn dụ trừ ốc bươu vàng, có tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi

Thuốc trừ ốc - (Tiếng Việt) VỊT ĐỎ 153GR
Brain:REDDUCK 153
Element:
(Tiếng Việt)

 • Niclosamide 1g/kg
 • Metaldehyde 152g/kg

Đặc trị: Ốc bươu vàng

Net weight: 800g
Guide
(Tiếng Việt)

Trước khi sạ Trộn giống Sau khi sạ
Nếu ruộng có nhiều ốc, trước khi sạ cần xử lý thuốc để bảo vệ mầm lúa. Sau đợt làm đất cuối, để lắng bùn và giữ mực nước trong ruộng từ 3 – 5cm. Sau đó rải thuốc REDDUCK 153 với liều lượng 800g cho 2 công (2000m2). Giữ nước lại tối thiểu 24 – 36 giờ cho ốc chết hết và khai nước ra, sau đó rải giống. Sau đợt làm đất cuối, để lắng bùn và giữ mực nước trong ruộng từ 3 – 5cm. Trộn đều 800g thuốc REDDUCK 153 với lượng giống cần cho 2 công (2000m2) và rải. Giữ nước lại 24 – 36 giờ cho ốc chết hết, sau đó khai nước ra. Khi vô cử nước đầu tiên lúc 4 – 8 ngày sau khi sạ, trong vòng 6 giờ sau khi cho nước vào ruộng phải tiến hành xử lý thuốc với liều lượng 800g cho 2 công (2000m2). Giữ nước trong ruộng tối thiểu 3 ngày sau khi rải. Thuốc có thể trộn với phân để xử lý.

Công dụng:

 • REDDUCK 153 là thuốc trừ ốc bươu vàng mới, dạng bả mồi tiên tiến nhất hiện nay
 • Ngoài thành phần diệt ốc, thuốc còn chứa chất dẫn dụ nên diệt ốc rất triệt để
 • Thuốc không độc với cá, ít ảnh hưởng tới môi trường và con người
 • Thuốc dạng bả mồi nên ít giảm hiệu lực khi rải gặp phải trời mưa
 • Thuốc dễ sử dụng: có thể rải trước khi sạ, trộn giống hoặc phân bón rải sau sạ

Xem tất cả