News

News

Lì Xì Đầu Năm + Bốc Thăm Trúng Thưởng Đầu Năm

Lì Xì Đầu Năm + Bốc Thăm Trúng Thưởng Đầu Năm

, Social Activity, News 02/02/2017

Vào ngày 2/2/2017 ( nhằm ngày mùng 6 Tết ) là ngày đầu tiên của Công ty Cổ phần Thuốc BVTV Việt Trung bắt đầu làm việc. Ban giám đốc công ty có tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ lì...
[HNKH.2016] Hội Nghị Khách Hàng Nhật Mỹ 2016

[HNKH.2016] Hội Nghị Khách Hàng Nhật Mỹ 2016

, News, Viet Trung News 12/10/2016

Vào ngày 2/10/2016 đến ngày 4/10/2016, Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên Doanh Nhật Mỹ đã tổ chức ngày “HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG & BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG NĂM 2016” cùng với sự...