Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh - VIETEAM 77WG
Hiệu:VIETEAM 77WG
Thành phần:

 • Tricyclazole 750g/kg
 • Sulfur 25g/kg

Đặc trị: Đạo ôn (lá, than, cổ bông)

Khối lượng tịnh: 100 g, 25 g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Đạo ôn Pha  25g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.2 kg/ha

Lượng nước phun: 300 – 320 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Công dụng: là thuốc trừ nấm bệnh có tác động tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn. Thuốc có hiệu quả cao với bệnh đạo ôn (lá, than, cổ bông) trên lúa. Thuốc được cây hấp thụ nhanh, lưu dẫn 2 chiều, bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

Thời gian cách ly: 14 ngày.

Thuốc trừ bệnh - VIETEAM 75WP
Hiệu:VIETEAM 75WP
Thành phần:

 • Tricyclazole 20% w/w
 • Sulfur 55% w/w

Đặc trị: Đạo ôn lá (cháy lá)

Khối lượng tịnh: 100 g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Đạo ôn Pha  25 - 30g/bình 25 lít

Liều lượng: 0.3 – 0.4 kg/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Công dụng: là thuốc trừ nấm bệnh có tác động tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn. Thuốc có đặc trị bệnh đạo ôn trên lúa. Thuốc được cây hấp thụ nhanh, lưu dẫn 2 chiều, bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

Thời gian cách ly: 7 ngày.

Thuốc trừ bệnh - VIETEAM 42SC
Hiệu:VIETEAM 42SC
Thành phần:

 • Tricyclazole 400g/l
 • Sulfur 20g/l

Đặc trị: Đạo ôn

Khối lượng tịnh: 480ml, 240ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Đạo ôn Pha  25ml/bình 25 lít

Liều lượng: 0.4 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Công dụng: là thuốc trừ bệnh đạo ôn kết hợp 2 hoạt chất có tác động nội hấp nên khó bị rửa trôi. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

Thời gian cách ly: 14 ngày

Thuốc trừ bệnh - VIETEAM 22SC
Hiệu:VIETEAM 22SC
Thành phần:

 • Tricyclazole 200g/l
 • Sulfur 20g/l

Đặc trị: Đạo ôn

Khối lượng tịnh: 480ml, 240ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Đạo ôn Pha  40 - 50ml/bình 25 lít

Liều lượng: 0.1 – 0.2 lít/ha

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Công dụng: là thuốc trừ bệnh đạo ôn kết hợp 2 hoạt chất có tác động nội hấp nên khó bị rửa trôi. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa triệt để từ gốc tới ngọn.

Thời gian cách ly: 14 ngày

Thuốc trừ bệnh - TILOBAMA 430EC
Hiệu:TILOBAMA 430EC
Thành phần:

 • Difenoconazole 20g/l
 • Propiconazole 10g/l
 • Prochloraz 400g/l

Đặc trị: Lem lép hạt.

Khối lượng tịnh: 240ml, 100ml
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Lem lép hạt Pha  20ml/bình 25 lít

Liều lượng: 0.1 – 0.2 lít/ha

Lượng nước phun: 400 lít/ha

Tuyệt đối không phun lên xoài

Công dụng: là thuốc trừ bệnh kết hợp 3 hoạt chất có lưu dẫn và phổ tác động rộng.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - SUPERVERY 50WP
Hiệu:SUPERVERY 50WP
Thành phần:

 • Streptomycin sulfate 50g/kg

Đặc trị: Bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra

Khối lượng tịnh: 100g, 50g, 25g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Vàng lá Pha  25g/bình 25 lít

Phun 2 bình/công

Liều lượng: 0.3 – 0.6 kg/ha

Lượng nước phun: 400 –  600 lít/ha

Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện

Bạc lá (cháy bìa lá)
Lem lép hạt
Đạo ôn
Cam Sẹo
Xoài, Vải Thối quả
Cà chua Sương mai

Công dụng: là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp, thấm sâu và lưu dẫn mạnh thuộc nhóm kháng sinh tổng hợp.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - SUNSHI 21WP
Hiệu:SUNSHI 21WP
Thành phần:

 • Streptomycin sulfate 5g/kg
 • Ningnanmycin 5g/kg
 • Polyoxin B 11g/kg

Đặc trị: Bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra

Khối lượng tịnh: 25g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Vàng lá Pha 25g/bình 25 lít
Bạc lá (cháy bìa lá)
Rau màu

(Dưa hấu, dưa leo, ớt, cà chua)

Thối nhũn
Héo xanh
Thán thư
Chạy dây
Vải, Xoài Thán thư Pha 200g/phuy 200 lít
Cam, Quýt Loét sẹo

Liều lượng: 0.3 – 0.5kg/ha. Phun ướt đều cây trồng khi bệnh chớm xuất hiện.

Công dụng: là thuốc trừ bệnh kết hợp 3 hoạt chất có tác động nội hấp mạnh. Đặc trị hữu hiệu bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - RICEGOLD 800WP
Hiệu:RICEGOLD 800WP
Thành phần:

 • Tricyclazole 300g/kg
 • Sulfur 200g/kg
 • Isoprothiolane 300g/kg

Đặc trị: Đạo ôn (lá, thân, cổ bông)

Khối lượng tịnh: 100g, 30g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Đạo ôn Pha 25g/bình 25 lít

Liếu lượng: 0.2kg/ha

Lượng nước phun: 400 lít/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Công dụng: là thuốc trừ bệnh kết hợp 3 hoạt chất có tác động nội hấp mạnh. Phòng trừ hữu hiệu bệnh đạo ôn trên lúa. Thuốc làm cho vết bệnh khô nhanh ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây lúa hiệu quả.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - POLYSUPER 32WP
Hiệu:POLYSUPER 32WP
Thành phần:

 • Ningnanmycin 10g/kg
 • Polyoxin B 22g/kg

Đặc trị: Bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại

Khối lượng tịnh: 100g, 25g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Vàng lá Pha 25g/bình 25 lít

Liếu lượng: 0.2 – 0.4 kg/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Bạc lá (cháy bìa lá)
Cam, Quýt Loét, sẹo
Rau màu Thối nhũn
Vải Thán thư

Công dụng: là thuốc trừ bệnh kết hợp 2 hoạt chất có tác động nội hấp mạnh. Phòng trừ hữu hiệu bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại.

Thời gian cách ly: 07 ngày

Thuốc trừ bệnh - NATIGOLD 760WG
Hiệu:NATIGOLD 760WG
Thành phần:

 • Tebuconazole 560g/kg
 • Azoxystrobin 200g/kg

Đặc trị: Lem lép hạt, đạo ôn, vàng lá chín sớm

Khối lượng tịnh: 5g
Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Bệnh hại Cách dùng
Lúa Vàng lá chín sớm Pha 10g/bình 25 lít

Liếu lượng: 60 – 80g/ha

Phun khi bệnh chớm xuất hiện

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Lem lép hạt
Đạo ôn

Công dụng: là thuốc trừ bệnh kết hợp 2 hoạt chất có tác động nội hấp và lưu dẫn mạnh.

Thời gian cách ly: 07 ngày