Sự kiện Roadshow Viettrung-Naka
Bắt đầu diễn ra từ ngày 23 tháng 6 năm 2019. Chương trình nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm Thuốc Trừ cỏ Beeco 345EC chuyên Đặc trị: Cỏ lồng vực (Cỏ gạo); Cỏ đuôi phụng. Sản phẩm Thuốc Trừ cỏ Beeco 345EC luôn An toàn cho Lúa.

Để lại bình luận

Tất cả các mục được đánh dấu (*) là bắt buộc