Ban lãnh đạo Viettrung Group

Đoàn kết, hợp tác, tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ lãnh đạo Viettrunggroup là yếu tố tạo nên văn hóa của Công ty.

Mr. Ngọc

Tổng giám đốc

Mrs. Oanh

Chủ tịch HĐQT

Mrs. Phượng

Giám đốc điều hành

Tính chuyên nghiệp

Yếu tố tính chuyên nghiệp luôn được Viettrung Group đặt lên hàng đâu trong công việc cũng như dịch vụ khách hàng.

KỸ NĂNG CÔNG VIỆC
98%
COI TRỌNG YẾU TỐ CON NGƯỜI
100%
SỰ LINH HOẠT
98%
TRÁCH NHIÊM
100%
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
99%

Xem video để biết thêm về chúng tôi