Sứ mệnh

Sự phát triển của Viettrunggroup không chỉ mang lại và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho người lao động của công ty mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho bà con nông dân và cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Phát triển doanh nghiệp cùng với phát triển con người, có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.
. Với cổ đông và đối tác: Người đồng hành tốt nhất của các đối tác và cổ đông, gia tăng các giá trị đầu tư, đem lại lợi ích xứng đáng và bền vững cho các bên tham gia.
. Với nhân viên: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, cơ hội phát triển nghể nghiệp, thu nhập tương xứng và công bằng cho tất cả nhân viên.
. Với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của xã hội. Thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân với cộng đồng và sự tự hào dân tộc.

Xem video để biết thêm về chúng tôi