Thông báo sâu bệnh số 23 và diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên một số cây trồng (Từ ngày 28/05 đến ngày 04/6/2020) từ Cục bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn.

Để lại bình luận

Tất cả các mục được đánh dấu (*) là bắt buộc